Z naší nabídky:

Loupačky jablek a hrušek ASETM nebo ASETSM

Profesionální špikovací sada SPICKWUNDER

HU 1 nebo HKU

UKM 380 nebo GVM 2500 (Lipsie)

... a zpátky